Για επιστροφή στο sait
ON LINE TEST
Μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε την Δωρεάν online εφαρμογή για την εκμάθηση του τεστ σημάτων του υπουργείου ... τεστ εκμάθησης και αξιολόγησης των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος.

Βήμα 1

Πληκτρολογούμε το όνομα και τον κωδικό που μας έδωσε η σχολή κατά την εγγραφή μας

Βήμα 2

Διαλέγουμε γλώσσα διαβάσματος

Βήμα 3

Διαλέγουμε την κατηγορία οχήματος που θέλουμε να διαβάσουμε.

Βήμα 4

Διαλέγουμε τον τρόπο διαβάσματος τον ερωτήσεων του προγράμματος

Ξεκινάμε πάντα με την εκπαίδευση ,σε αυτή την περίπτωση απαντώντας την ερώτηση, το πρόγραμμα μα δείχνει αμέσως το αποτέλεσμα το σωστό και το λάθος της κάθε ερώτησης
Αφού ολοκληρώσουμε όλες της ερωτήσεις του οχήματος τότε επιλέγουμε την εξέταση.Σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα δεν μας δείχνει το σωστό και το λάθος μεμονωμένα ,αλλά μας τα εμφανίζει στο τέλος του τεστ.

Βήμα 5

Διαλέγουμε τον τρόπο διαβάσματος τον ερωτήσεων του προγράμματος

Ξεκινάμε πάντα με την εκπαίδευση ,σε αυτή την περίπτωση απαντώντας την ερώτηση, το πρόγραμμα μα δείχνει αμέσως το αποτέλεσμα το σωστό και το λάθος της κάθε ερώτησης

Αφού ολοκληρώσουμε όλες της ερωτήσεις του οχήματος τότε επιλέγουμε την εξέταση.Σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα δεν μας δείχνει το
σωστό και το λάθος μεμονωμένα ,αλλά μας τα εμφανίζει στο τέλος του τεστ.